Tháng Chín 11, 2020

Hàn lắp mới thêm nhiều điểm phát wifi miễn phí tại nơi công cộng

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Ƕàṉ ℚυốċ ngày 11/9 đã tổ chức lễ công bố kế hoạch xúc tiến dự án lắp đặt mới 10.000 điểm phát wifi miễn phí tại các khu vực công cộng, như trung tâm hành chính phường, thư viện; và nâng cao chất lượng 18.000 điểm phát wifi đã xuống cấp.

Photo : YONHAP News

Dự án lắp đặt các điểm phát wifi miễn phí mới sẽ do nhà mạng KT phụ trách. Dự án nâng cấp các điểm phát wifi cũ sẽ do cả ba nhà mạng SK Telecom, KT và LG U+ đồng đảm nhiệm.

Tham dự sự kiện trên, các hãng viễn thông đã chia sẻ về kế hoạch triển khai dự án cụ thể với lãnh đạo 16 tỉnh, thành, thảo luận phương án hoàn tất dự án trong năm nay.

KT sẽ tận dụng nhân lực và mạng lưới của 6 chi nhánh cơ quan này ở các địa phương để lắp đặt mới 10.000 điểm phát wifi miễn phí trên toàn quốc. Dự án nâng cao chất lượng các điểm wifi xuống cấp sẽ được triển khai từ tháng 10 tới.

Bộ Khoa học công nghệ thông tin và truyền thông và chính quyền 16 tỉnh, thành cam kết sẽ đẩy mạnh hợp tác, rà soát chung tình hình xúc tiến, đảm bảo dự án được hoàn tất trong năm nay.

Theo: world.kbs.co.kr

(Visited 56 times, 1 visits today)