Tháng Sáu 9, 2020

Singapore công bố các biện pháp bảo đảm an toàn bầu cử

Ngày 8-6, Cơ quan Bầu cử Singapore (ELD) đã công bố kế hoạch chi tiết về các biện pháp an toàn cho Ngày Đề cử và Ngày Bầu cử trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát với số bệnh nhân ở nước này hiện là hơn 38.000 người.

Kế hoạch này nằm ngoài các điều khoản theo Đạo luật Bầu cử Quốc hội 2020 mới được thông qua, theo đó cho phép ELD được thực hiện các biện pháp đặc biệt, tạm thời để bảo đảm an toàn cho cử tri, các ứng cử viên và những cán bộ phụ trách bầu cử. Cụ thể, các ứng cử viên được khuyến khích nên sử dụng dịch vụ điện tử mở rộng của ELD để nộp hồ sơ theo yêu cầu, thay vì nộp trực tiếp như trước đây. Các ứng cử viên cảm thấy sức khỏe không bảo đảm có thể ủy quyền cho đại diện để nộp hồ sơ ứng cử. Dịch vụ trực tuyến này sẽ bắt đầu triển khai khi Lệnh Bầu cử được tổng thống ban hành.

Theo: qdnd.vn

(Visited 238 times, 1 visits today)