Tháng Mười Một 5, 2019

Chính quyền Okinawa gọi vốn đám đông để tái thiết di sản UNESCO

Sau khi chính điện và một số tòa khác của thành Shuri bị lửa thiêu rụi, chính quyền thành phố Naha, Okinawa đã kêu gọi đóng góp phục dựng lại tòa thành thông qua hình thức “crowdfunding” trên internet.

Crowdfunding là hình thức kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng. Đến 6 giờ chiều ngày 3/11, chỉ sau 48 giờ kêu gọi, quỹ đã nhận được đóng góp vượt quá 100 triệu yên, đạt được số tiền mục tiêu.

Các hoạt động kêu gọi đóng góp xây dựng lại thành Shuri vẫn đang được triển khai, thời hạn nhận đóng góp kéo dài đến tháng 3 năm sau.

Nguồn: Mainichi.jp

(Visited 57 times, 1 visits today)