Tháng Tám 16, 2019

Quy trình định cư New Zealand

Thủ tục đầu tư định cư New Zealand

QUY TRÌNH XIN CẤP VISA ĐẦU TƯ LOẠI 1

Đăng ký định cư bằng việc nộp đơn kèm theo các bằng chứng, chi phí đăng ký và thuế nhập cảnh.

Nhận được chấp thuận về mặt chủ trương.

Chuyển tiền và tiến hành đầu tư trong vòng 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận.

Nhận visa đầu tư và có thể sinh sống tại New Zealand.

Nếu thỏa mãn các điều kiện về định cư sau 3 năm, có thể đăng ký xin cấp visa thường trú.

CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI VISA ĐẦU TƯ LOẠI 1

• Phải nhận được sự cho phép nhập cảnh

• Đầu tư 10 triệu NZD vào các loại hình được phép trong vòng 3 năm

• Phải sống 44 ngày mỗi năm trong vòng 2 năm cuối của kì hạn đầu tư 3 năm; hoặc sống 88 ngày trong vòng 3 năm nếu đã đầu tư số vốn theo quy định.

• Nếu mang theo gia đình thì gia đình phải đến New Zealand trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp visa.

LƯU Ý ĐỐI VỚI VISA ĐẦU TƯ LOẠI 1

• Được mang theo bạn đời và con phụ thuộc dưới 24 tuổi.

• Được mang theo ô tô, tàu thuyền và vật dụng gia đình mà không phải chịu thuế hải quan.

QUY TRÌNH XIN CẤP VISA ĐẦU TƯ LOẠI 2

• Gửi bản đề xuất kèm theo phí đăng kí

• Nhận được lời mời định cư

• Gửi đơn kèm theo các bằng chứng trong vòng 4 tháng từ ngày nhận được lời mời

• Chuyển tiền và tiến hành đầu tư trong vòng 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận.

• Nhận visa định cư.

• Nếu thỏa mãn các điều kiện về đầu tư sau 4 năm, có thể đăng ký xin cấp visa thường trú.

CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI VISA ĐẦU TƯ LOẠI 2

• Là thương nhân có kinh nghiệm và có nguồn vốn tối thiểu 3 triệu NZD

• Phải nhận được sự cho phép nhập cảnh

• Đầu tư vào các loại hình được phép trong vòng 4 năm

• Phải sống 146 ngày mỗi năm; hoặc sống 438 ngày trong vòng 4 năm nếu đã đầu tư số vốn theo quy định.

LƯU Ý ĐỐI VỚI VISA ĐẦU TƯ LOẠI 2

• Độ tuổi tối đa để được cấp visa là 65 tuổi

• Chỉ có 400 suất loại này được cấp mỗi năm

• Hồ sơ được đánh giá dựa trên hệ thống điểm

• Được mang theo bạn đời và con phụ thuộc dưới 24 tuổi

(Visited 44 times, 1 visits today)