Tháng Tám 2, 2019

Báo động tình trạng thanh thiếu niên Nhật Bản tự sát

2018 là năm tỷ lệ tự sát trong độ tuổi từ 10 – 19 cao nhất ở Nhật Bản – chủ yếu do các vấn đề liên quan đến trường học mà học lực kém được coi là lý do hàng đầu.

Trong số những người tự sát ở độ tuổi 10 – 19 với động cơ được xác định được qua lời nhắn mà các nạn nhân để lại, 188 người (33%) là do các vấn đề liên quan tới trường học, 119 người (21%) là do vấn đề sức khỏe và 116 người (20%) là do vấn đề gia đình. Trong lý do liên quan tới trường học, học lực yếu là nguyên nhân hàng đầu, tiếp đó đến mối lo sợ trước tương lai và cuối cùng là xích mích với bạn học.

Trong số các học sinh cấp một, nhiều em tự sát là do vấn đề gia đình. Ở nhóm tuổi lớn hơn, lý do phổ biến nhất đối với các học sinh nam là thành tích học tập kém. Trong khi đó, mâu thuẫn với cha mẹ là lý do phổ biến nhất đối với học sinh nữ cấp hai và đối với nữ sinh từ cấp ba trở lên thì lý do hàng đầu là trầm cảm.

Đối với các vụ tự sát ở mọi lứa tuổi ở Nhật Bản, động cơ phổ biến nhất là liên quan tới sức khỏe, tiếp đó là khó khăn về kinh tế và đời sống cũng như trục trặc trong gia đình.

Nguồn: VTV.vn

(Visited 190 times, 1 visits today)