Tháng Sáu 19, 2019

Người Việt đầu tiên được nhập cảnh từ VN vào Nhật, với visa đặc định số 1 sau nhiều nỗ lực

Bạn Vũ Đình Điệp 32 tuổi thành người Việt Nam đầu tiên ở Nhật Bản với tư cách visa đặc định, Vũ Đình Điệp với tư cách lưu trú kỹ năng đặc định làm lao động chính thức từ ngày 14/6. Trước đó Điệp đã hoàn thành chương trình thực tập 3 năm trong Công ty và được Công ty gọi trở lại Nhật làm việc với tư cách visa dd1. 

Công ty sản xuất thang máy osawa tại TP toyama là một công ty nhỏ có 31 nhân viên trong đó có 20% là nhân viên nước ngoài.

Nguồn: Chữ Hán đơn giản – I Love KANJI

(Visited 10.178 times, 1 visits today)