Tháng Sáu 3, 2019

Ngắm hoa hướng dương ở Nhật (phần 2): Vùng Kansai (Hyogo, Osaka, Kyoto,…)

1. Himawari no Oka (Hyogo)
500,000 cây
Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Nửa đầu tháng Bảy
Bản đồ: https://goo.gl/maps/9k33k9bpjeR2

2. Vườn Umekita (Osaka)
1500 cây
Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Đầu tháng 7 đến cuối tháng 8
Bản đồ: https://goo.gl/maps/yXQ7m44ZaF42 (Ga Umeda)

3. Công viên Nankou (Hyogo)
Hơn 1 triệu cây
Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Đầu tháng 7 đến đầu tháng 8
Bản đồ: https://goo.gl/maps/vUDwEQJiBGT2 (Đi bộ 30 phút từ ga Harima Tokusa)

4. Oharano (Kyoto)
Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Tháng 9
Bản đồ: https://goo.gl/maps/wkkWSNqfjQR2 (Đi bus từ ga Katsura xuống ở Sakaidani Center Mae)

5. Đảo Awaji (Hyogo)
100,000 cây
Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Giữa tháng 7 đến cuối tháng 8
Bản đồ: https://goo.gl/maps/8vxKdC8LB752

6. Mê cung hoa hướng dương ở Yasu (Shiga)
60,000 cây
Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Cuối tháng 7 đến giữa tháng 8
Bản đồ: https://goo.gl/maps/gYGQECVfdHw

7. Công viên Umami Kyuryo (Nara)
100,000 cây
Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Cuối tháng 7 đến đầu tháng 8
Bản đồ: https://goo.gl/maps/hE7vSf1g6XH2 (Ga Ikebe)

8. Đồng hoa hướng dương Harvest no Oka (Osaka)
60,000 cây
Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Nửa đầu tháng 8
Bản đồ: https://goo.gl/maps/xdqzZakNukN2

9. Nông trại Yuyu (Hyogo)
Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Cuối tháng 7 đến đầu tháng 8
Bản đồ: https://goo.gl/maps/P3nM7NuLVKR2

10. Muko (Kyoto)
5,000 cây
Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Nửa đầu tháng 8
Bản đồ: https://goo.gl/maps/R2eoTPguMFt (Ga Hankyu Rakusaiguchi)

11. Công viên hoa Tantou (Hyogo)
500,000 cây
Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Nửa đầu tháng 8
Bản đồ: https://goo.gl/maps/MqJ5iUF7MuA2

12. Vườn hoa hướng dương Kouzuke (Nara)
90,000 cây
Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Nửa đầu tháng 8
Bản đồ: https://goo.gl/maps/fJDHpWCzHfw (Đi bộ 25 phút từ ga Yamato Futami)

13. Công viên Nagisa số 1 (Shiga)
12,000 cây
Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Nửa cuối tháng Bảy
Bản đồ: https://goo.gl/maps/xQpGvBooX1x

14. Công viên nông nghiệp Shiga (Shiga)
30,000 cây
Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Cuối tháng 7 đến đầu tháng 8
Bản đồ: https://goo.gl/maps/4ZWZEU8T9Uz

Nguồn: iSenpai

(Visited 2.884 times, 1 visits today)